Retorik

Retorikkonsult

Dags att ta plats!

bild

När jag kom upp i tonåren så fick jag åka på barnbiljett, det var både bra och skämmit. Jag såg barnslig ut och var kort i rocken. Jag upptäckte mer och mer att man var tvungen att själv ta plats för att höras och synas. Jag fick hitta strategier för att få talutrymme. Jag ville också ha makt, makten över att bli hörd, lyssnad på och respekterad. Det var dags att ta plats! Jag blev nog till och med lite jobbig i tonåren i skolan.

Jag upptäckte språket och retoriken som strategi och lärde mig skriva texter, använda rösten och kroppspråket. Efter det utbildade jag mig på Södertörns högskola i retorik upp till fil. kandidatnivå. Nu hjälper jag alla med talängslan som vill upp i talarstolen eller framföra ett hyllningstal. Skillnaden med mig som retorikkonsult är att jag utgår från dig och den retorik som du behöver.

Samtalet är fortfarande viktigt så mitt fokus ligger på den muntliga och kroppsliga framställan. I mitt arbete med HR har jag suttit i många förhandlingar därför gillar jag såklart argumentation. Hos mig är alla välkomna - dags att ta din plats!

Jag hjälper er med:

Talängslan
Presentationsteknik
Röst och kroppsspråk
Mediaträning
Retorik
Branding och Storytelling